Det kan du bruge en anlægsgartner til

Der findes efterhånden mange forskellige begreber for håndværkere og havearbejdere, så det kan være svært at holde styr på, lige præcis hvilken hjælp man egentlig har brug for. Vi har derfor lavet denne artikel for at give dig et lille overblik over, hvad en anlægsgartner egentlig er og hvilke opgaver en anlægsgartner kan gennemføre, så du får et bedre indblik i, om du egentlig har brug for en anlægsgartner eller har mere brug for en havemand.

Hvad er en anlægsgartner?

I grove træk kan man sige at en anlægsgartner beskæftiger sig med alt, der har med udendørsarealer at gøre. Det er nemlig et erhverv, hvor opgaverne spænder vidt – og det kan indeholde såvel anlægs-, pleje- og designopgaver.

Anlægsopgaver

Anlæg handler ifølge ordbogen i bund og grund om at planlægge, konstruere og bygge noget fra bunden – og i forbindelse med ordet ”anlægsgartner” betyder det, at man planlægger, konstruerer og bygger et udendørsareal op fra bunden. Der kan for eksempel være tale om anlæg af alle former for friarealer ved boliger, virksomheder, sygehuse, sportsarealer, parker og andre grønne områder i byen, og selvfølgelig også anlæg i private haver. Det kan for eksempel indebære opgaver som lægning af sten og fliser, opførelse af trapper, udformning af terræn, etablering af græsplæner og plantning af stauder, buske og træer. En anlægsgartner planlægger selve arealet og opbygger derefter arealet efter tegningen.

Plejeopgaver

Pleje handler om vedligeholdelse af et udendørsreal. Det består bl.a. af beskæring af buske, fældning af træer, klipning af hække og græs, flytning af planter, og mange andre vedligeholdelsesopgaver, som har til formål at holde udendørsarealet pænt og nydeligt året rundt.

Designopgaver

Anlægsgartneren er således med fra start til slut igennem processen omkring etablering af udendørsarealer og senere vedligeholdelse, men står også ofte som en slags rådgiver og designer i forhold til kunden, når det for eksempel drejer sig om anlæg af private haver.

En anlægsgartner adskiller sig således fra en almindelige havemand ved også at varetage selve planlægningen og opbygningen af et terræn, imens en havemand kun foretager selve vedligeholdelsen af udendørsarealerne ved bl.a. hækklipning, græsslåning, træbeskæring og hvad der ellers skulle opstå af haverelaterede opgaver.